માત્ર ₹30 ના ઓર્ડર પર બિલકુલ ફ્રી હોમ ડિલિવરી
₹200 ના ઓર્ડર પર 10% ડિસ્કાઉન્ટ

VIEW ALL

FRESH FRUITS TILL YOUR DOORSTEP!

ORDER NOW

We Pack & Deliver Only In Food Grade Paper Bags & Plastic Wraps

ORDER NOW

STAY HEALTHY AND CHOOSE BEST FRESH WITH DP FRESH

ORDER NOW

Slide
delivery-man

In a Flash Delivery

Get fastest Delivery With us at DP Fresh

badge

100% Quality Assurance

Get the best of genuine and Quality Products

deal

Great Daily Deals Discount

Enjoy the best offers and products at affordable prices

Popular categories

NEW OFFERS

  • Clear

Carrot Orange (કેસરી ગાજર)

20.0050.00

Dragon Fruits (કમલમ) 1 Pcs

125.00
Add to cart

Papaya 900g-1.5kg (પપૈયા 900ગ્રામ -1.5 કિલો)

49.00
Add to cart

Mango Lalbaug (કેરી લાલબાગ)

165.00
Add to cart
  • Clear

Spinach (પાલક)

25.0050.00
  • Clear

Spring Onion (લીલી ડુંગળી )

30.00100.00
  • Clear

Apple Royal Gala (રોયલ ગાલા સફરજન) 4 Pcs Approximately 550g

155.00
  • Clear

Apple Royal Gala (રોયલ ગાલા સફરજન) 6-8 Pcs Approximately 1kg

270.00
  • Clear

Beet Root (બીટ)

19.0059.00
  • Clear

Bitter Gourd (કારેલા)

20.0070.00
  • Clear

Bottle Gourd (દુધી)

19.0035.00
  • Clear

Brinjal Green (રીંગણ લીલા)

15.0048.00